Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
CC Webdesign kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CC Webdesign, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan CC Webdesign verstrekt. CC Webdesign kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom heeft CC Webdesign deze gegevens nodig? 
CC Webdesign verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan CC Webdesign uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit webdesign, grafische vormgeving of marketing werkzaamheden.

Hoe lang bewaart CC Webdesign mijn gegevens? CC Webdesign bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Wordt er wel een overeenkomst met u aangegaan, dan worden uw persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en website adres) bewaard op een externe harde schijf, welke afgesloten staat van derden. Uw persoonsgegevens worden in dat geval maximaal 7 jaar bewaard, tenzij anders nodig of overeengekomen. Alleen uw e-mail adres wordt gebruikt in een e-mail programma op een computer, welke is voorzien van een wachtwoord.

Deelt CC Webdesign mijn gegevens met anderen? CC Webdesign verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verkocht aan derden.

In kaart brengen van uw websitebezoek Op de website van CC Webdesign worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. CC Webdesign gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Website statistieken met Google Analytics CC Webdesign maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van CC Webdesign bij Google zoekresultaatpagina’s zijn, indien van toepassing.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U kunt hier doorklikken naar het privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan CC Webdesign te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. CC Webdesign heeft hier geen invloed op. CC Webdesign heeft Google geen toestemming gegeven om via CC Webdesign verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar caroline@cc-webdesign.nl. CC Webdesign zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van uw gegevens CC Webdesign neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van CC Webdesign maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door CC Webdesign verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met CC Webdesign op via caroline@cc-webdesign.nl. www.cc-webdesign.nl is een website van CC Webdesign.

CC Webdesign is als volgt te bereiken:
Post- en vestigingsadres:
Commandeurslaan 40
1964 LZ  Heemskerk

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
34226915

Telefoon:
06-12362397

E-mailadres:
caroline@cc-webdesign.nl